Meteen na aankoop van een scooter zal je rekening willen houden met het afsluiten van een zogenaamde scooter verzekering. In Nederland dienen mensen rekening te houden met het verplicht moeten afsluiten van minstens de zogenaamde WA-verzekering. Door deze verplichting op te leggen wil de Nederlandse overheid voorkomen dat mensen als gevolg van een aanrijding of een ander ongeluk in de financiële problemen komen te zitten. Ondanks het feit dat alleen de WA-verzekering voor scooters een verplichte verzekering is moet het gezegd dat ook de meer uitgebreide opties het overwegen waard kunnen zijn. Waar je nu op dit vlak precies allemaal rekening mee dient te houden laten we je bijzonder graag ontdekken hieronder op deze pagina.

Wat is de WA scooter verzekering en wat zijn de voordelen?

De eerste type scooter verzekering waar in de praktijk voor kan worden gekozen is de zogenaamde WA-verzekering. Wanneer je, je scooter op deze manier laat verzekeren kan je eigenlijk slechts rekenen op de aanwezigheid van één enkele dekking. Het gaat hierbij dan om de dekking die zorgt voor het dekken van de schade die jij met jouw scooter hebt aangericht tegenover andere deelnemers aan het Nederlandse verkeer. Voor de WA-dekking geldt dat ze niet alleen in Nederland, maar ook daarbuiten is terug te vinden op de lijst met verzekeringen die wettelijk verplicht zijn. Met andere woorden, je kan er eigenlijk niet omheen om minstens deze verzekering af te sluiten.

Het meest belangrijke voordeel waar je bij het afsluiten van de WA scooter verzekering op kan rekenen heeft betrekking tot het feit dat ze beschikt over een zeer toegankelijke, lage verzekeringspremie. Voor heel wat mensen geldt dat ze slechts beschikken over een beperkt budget voor het verzekeren van hun scooter. Wanneer dat ook geldt voor jou zal je tot de conclusie komen dat de WA-verzekering een zeer voor de hand liggende keuze is. Door gebruik te maken van dit type verzekering kan je voldoen aan de wettelijke verplichting voor wat het verzekeren van je scooter betreft terwijl je toch geen grote premie moet betalen. Dit gezegd hebbende krijg je in ruil hiervoor wel alleen maar een WA-dekking voor derden. De eigen schade aan het voertuig wordt dus niet gedekt.

Waarom kiest niet iedereen dan voor de WA scooter verzekering?

Bovenstaande legt meteen de vinger op de wonde en geeft meteen ook aan waarom het merendeel van de mensen geen genoegen nemen met enkel en alleen het afsluiten van de WA scooter verzekering. Hoe interessant en vooral laag de premie ook mag zijn gelegen, het feit dat er op geen enkele manier schade wordt gedekt aan de eigen scooter zorgt ervoor dat je toch rekening dient te houden met een vrij significant risico. Wil je dergelijke schade aan je scooter toch ook graag gedekt willen zien worden? Dan zal je moeten kiezen voor een uitgebreidere scooter verzekering.

De WA+ beperkt casco verzekering, wat zijn de voordelen?

Dat er aan de gewone WA scooter verzekering een aantal interessante voordelen zijn verbonden mag ondertussen wel duidelijk zijn. Dit gezegd hebbende heeft de bovenstaande informatie ook duidelijk gemaakt dat er heel wat mensen eigenlijk helemaal niet bij gebaat zijn. Van zodra je graag wil dat ook bepaalde eigen schade aan je scooter kan worden gedekt is deze verzekering eigenlijk al geen optie meer. Het eerste alternatief waar je in dat geval voor kan kiezen is de zogenaamde WA+ beperkt cascoverzekering. Voor dit type verzekering geldt dat ze je boven op de standaard dekking van de WA-verzekering ook nog voorziet van een aantal extra dekkingen voor schade welke kan ontstaan aan de eigen scooter. Op dit vlak kan je denken aan twee schadegevallen, namelijk:

  1. De (financiële) schade die het gevolg is van een diefstal;
  2. Schade welke is ontstaan door een brand of explosie;

De bovenstaande twee dreigingen zijn één van de dreigingen waar het merendeel van de eigenaars van een scooter in de praktijk wel eens mee worden geconfronteerd. Het afsluiten van de WA+ beperkt casco scooter verzekering zorgt ervoor dat je, je daar probleemloos tegen in kan dekken. Dit bovendien ook nog eens terwijl je ervoor zorgt dat de periodieke kosten die er betaald moeten worden zeer aanzienlijk binnen de perken kunnen worden gehouden. Ondanks het feit dat deze verzekering voor een scooter zeer interessant kan zijn is het wel zo dat er nog één dekking uitblinkt in afwezigheid. Het gaat hierbij om zelf veroorzaakte schade aan de eigen scooter.

De meest complete scooter verzekering of de allrisk afsluiten

Van alle verschillende scooterverzekeringen die op de markt zijn terug te vinden is de zogenaamde allrisk ongetwijfeld de meest interessante. Dit althans wanneer jouw situatie het rechtvaardigt om een toch wel vrij stevige verzekeringspremie als deze voor de allrisk te moeten betalen. Vergis je namelijk niet, het aanbod aan dekkingen mag dan zeer aanzienlijk zijn, je dient er rekening mee te houden dat je toch ook best geconfronteerd zal worden met vrij stevige kosten voor wat het afsluiten van deze verzekering betreft. Voor wie is deze scooter verzekering dan het interessantst?

  1. Voor mensen die een vrij dure scooter hebben aangekocht;
  2. Voor mensen die een behoorlijke hoeveelheid kilometers afleggen met hun scooter;

Hou er rekening mee dat het in bepaalde gevallen sowieso zeer sterk wordt aanbevolen om ervoor te kiezen om een allriskverzekering af te sluiten. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer je hebt gekozen  voor het afsluiten een financiering voor het kopen van je gloednieuwe, dure scooter. Wanneer je die keuze hebt gemaakt zal je dan ook kunnen vaststellen dat het toch best heel wat (extra) zekerheid biedt wanneer je kan rekenen op de zekerheid die een allrisk jou weet te bieden.

Denk goed na over de voor jou beste scooter verzekering

Het afsluiten van een scooter verzekering is voor veel mensen iets wat ze gewoon even snel doen. In de praktijk zal je echter tot de vaststelling komen dat dit helemaal niet interessant is, integendeel. Het loont dan ook veel meer de moeite om je eerst even grondig te gaan verdiepen in alle verschillende soorten scooterverzekeringen die er op de markt afgesloten kunnen worden. Alleen zo is het mogelijk om er de meest interessante verzekering voor je scooter tussenuit te halen. Misschien kom je namelijk wel tot de conclusie dat je meer baat hebt bij een bromfietsverzekering.